• banner 1
  • banner 2
  • banner 3
  • banner 4

Práve tu je 26 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Športové kluby RT

Vitajte na stránkach Prešovského športového klubu rybolovnej techniky !

medaileCieľom našej stránky je informovať záujemcov o poslaní klubu a jeho športových aktivitách. Dôležitým medzníkom pri jeho vzniku bol zákon o športe č. 440/2015, ktorý vo všeobecnosti determinoval vecnú a časovú náplň úloh národných športových zväzov, organizácií a klubov. Na základe ich plnenia získal Slovenský zväz rybolovnej techniky (ďalej SZRT) v roku 2016 Osvedčenie o uznaní za národný športový zväz a v roku 2017 Osvedčenie o splnení podmienok na priznanie príspevku uznanému športu, vydaných Sekciou štátnej starostlivosti o šport a mládež Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Prešovský športový klub rybolovnej techniky (ďalej PŠKRT) ako občianske združenie bol zaregistrovaný MV SR dňa 28. júla 2016. Poslaním klubu je rozvoj mládežníckeho castingu, vytváranie vhodných tréningových podmienok, organizácia športových podujatí, podpora a propagácia rybolovnej techniky v regióne a presadzovanie záujmov SŠKRT na pôde SZRT. SŠKRT ako právnická osoba je členom SZRT a má s ním uzatvorenú zmluvu o spolupráci.

poharZ názvu športu (castingšport resp. rybolovná technika) je už zrejmé, že jeho doménou je nácvik a zdokonaľovanie techník hodov vrhacím a muškárskym súťažným náčiním. Pravidlá zastrešuje Medzinárodná športová federácia castingu (International Casting Sport Federation - ICSF) s celosvetovou pôsobnosťou. Castingšport predstavuje 9 súťažných disciplín prezentovaných aj na našom inštruktážnom videu. Vďaka príspevku uznanému športu z rezortu školstva SR sa môžu každoročne uskutočniť podujatia na prípravu, výber a účasť talentovanej mládeže a juniorov do 23 rokov a ich účasť na významných podujatiach ako základne budúcej seniorskej športovej reprezentácie Slovenska.

Významnou súčasťou života športového klubu je spolupráca s Mestskou organizáciou Slovenského rybárskeho zväzu v Prešove pri príprave, organizácii významných podujatí a vytváraní podmienok pre seniorskú štátnu športovú reprezentáciu v rybolovnej technike.

Rovnako ako je rybolovná technika prepojená so športovým rybárstvom, tak aj dlhoročná spolupráca Slovenského zväzu rybolovnej techniky s Mestskou organizáciou Slovenského rybárskeho zväzu v Prešove ma historické korene.

minedu logoicsf logo

logo sportaccord

logo iwga